ГОЛОВНА СТОРIНКА // ДIЯЛЬНIСТЬ ...

Третейський суд

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Українська правнича фундація» (далi - Третейський суд) є постійно діючим Третейським судом, створеним при Асоціації «Українська правнича фундація» (далi - Засновник) відповідно до Закону України "Про третейські суди" для розгляду та вирішення будь-яких спорів, що виникають у сфері господарської діяльності підприємств, а також спорів, що виникають iз цивільних та господарських правовідносин, підвідомчих Третейському суду.

Третейський суд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, цього Положення та Регламенту третейського суду з метою захисту майнових i немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних i юридичних осіб.

Цiлi утворення та завдання третейського суду.

1. Третейський суд створений з метою забезпечення справедливого, швидкого та ефективного правосуддя при розгляді спорів та примиренні осіб, якi до нього звернулися.

2. Третейський суд здійснює свою діяльність на принципах самоуправління, добровільності, гласності та самофінансування. Суд не ставить за основну мету одержання прибутків від своєї діяльності.

3. Основними завданнями діяльності Третейського суду є:

Голова третейського суду – Забавський Дмитро Анатолійович

Дата народження: 11.05.1977 року

Освіта – вища. Херсонський державний аграрний університет ім.. А.Д. Цюрупи – 2000 рік. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля – 2005 рік.

Останнє місце роботи та посада: Директор Приватного підприємства «Приватне підприємство «Адвокатська контора Дмитра Забавського»

Загальний трудовий стаж – 19 років.

Стаж роботи за спеціальністю – 15 років.

Спеціалізація: господарське, цивільне, корпоративне, трудове право.

Місце проживання – м. Київ

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «УПФ» має право розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних і господарських правовідносин, а саме :

Рішення спорів між фізичними (юридичними особами) щодо укладання, виконання, припинення господарських договорів;

Рішення спорів між фізичними (юридичними особами) з приводу укладання, виконання, припинення умов договору оренди;

Оскарження рішень;

Рішення спорів пов’язаних з умовами шлюбних контрактів;

Рішення спорів між фізичними особами (юридичними особами) з приводу укладання, виконання та припинення договорів позики.

Захист прав i охоронюваних законом інтересів юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб, громадян-пiдприємцiв, а також фізичних осіб, якi є сторонами третейського розгляду, шляхом розгляду i вирішення майнових та немайнових споров мiж юридичними особами та/або громадянами-пiдприємцями чи фізичними особами.

Переваги третейського суду.

  1. Швидке вирішення спорів.
  2. Можливість сторонам самостійно обирати суддів, що забезпечує максимальну об’єктивність і неупередженість при  розгляді справи.
  3. Рішення третейського суду є остаточним і звільняє сторони від довготривалих звернень в декілька судових інстанцій.